Arbodienst Rotterdam

Nu er structureel meer medewerkers geheel of gedeeltelijk thuiswerken komen er steeds meer vragen over de thuiswerkplek bij de arbodienst terecht. Cees Willem Dam, arbeidsdeskundige bij arbodienst Rotterdam geeft aan dat de werkgever wettelijke verplichtingen heeft als het om de thuiswerkplek gaat. Dat wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. Dat zorgen voor werknemers die thuis werken begint met een goede instructie. Hoe kan je medewerker gezond zijn werk doen? ‘Het gaat om meer dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkplek’, zegt Cees Willem Dam. ‘Juist de psychosociale arbeidsbelasting, de zogenaamde PSA, is van groot belang.’ Binnen onze arbodienstverlening zien de bedrijfsartsen van ADXpert meer zieke werknemers die de werkdruk niet meer aankunnen en in het solo werken vastlopen. Het is voor elke werkgever een verplichting volgens de Arbowet om beleid te hebben wat gericht is op het voorkomen van PSA-problemen. Natuurlijk heeft een medewerker zelf ook verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor zijn eigen gezondheid maar de werkgever is eindverantwoordelijk. Werknemers geven bij de bedrijfsarts of de casemanager de volgende oorzaken aan:

 1. Problemen in werk- en privé

 2. Geen mogelijkheden hebben om het werk goed te verdelen

 3. Geen regelmogelijkheden en vrijheid krijgen

 4. Irreële en onhaalbare doelen

 5. Te weinig taken en nauwelijks uitdagingen

Spoor 2 traject expert begeleiding

Vanuit de experts van ADXpert wordt er meegedacht in oplossingen. Als een medewerker uitvalt is de kans groot dat het voor langere tijd is. Na een jaar verzuim wordt in vrijwel alle geval een spoor 2 traject expert begeleiding gestart.   

De coach van het tweede spoortraject denkt mee in oplossingen. De coaches van ADXpert zijn tevens stress- en burn outcoaches. Dat betekent meedenken in het vergroten van de belastbaarheid van de zieke werknemer. Het resultaat kan zijn dat de medewerker die een tweede spoortraject volgt alsnog terug kan keren in het eigen werk bij de eigen werkgever. ‘Ik wil een aantal adviezen delen’, zo geeft Cees Willem Dam aan. Hij noemt de volgende adviezen als het gaat om werkdruk en stress:

 1. Zelf roosteren

 2. Hersteltijd arrangeren

 3. Training on the job met time- en stressmanagement

 4. Coachen van de leidinggevenden

 5. Vergroten van de regelmogelijkheden

 6. Verbeteren van de onderlinge communicatie.

In de dagelijkse praktijk is er ook veel effect te bereiken met in de inzet van sociale steun. Als er een disbalans is tussen taakeisen en regelmogelijkheden kan sociale steun compensatie bieden. De kans op werkstress wordt daarmee minder. Het gaat dan om steun van de privésituatie van werknemer, van collega’s, bedrijfsarts en casemanagers van de arbodienst en vooral support van de leidinggevende. Dat laatste is heel belangrijk om uitval te voorkomen. Cees Willem Dam: ‘Uit onderzoeken komt steeds meer naar voren dat de rol van de leidinggevende erg onderschat wordt. Soms zijn gestreste werknemers slachtoffer van een matige managementstijl van hun leidinggevende. Dat is pijnlijk om te constateren. In de aanpak van werkstress en PSA is begeleiding en coaching van managers en directe leidinggevenden erg belangrijk.’ 

 

Geldt de zorgplicht ook voor thuiswerkplekken?